COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cysylltiadau Cynllunio

Cynllunio a Thai

Sara Morris - Prif Swyddog Cynllunio

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sara.morris2@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2516, adolygwyd 14/09/2017