COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cysylltiadau Cynllunio

Hawliau tramwy

Cyfreithiol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Matt Cloud - Swyddog Map Swyddogol 
Map Swyddogol, Materion Cyfreithiol 
Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Matt.Cloud@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Dekker Thomas - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Dekker.Thomas@Pembrokeshire.gov.uk

Sean Tilling - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sean.Tilling@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2522, adolygwyd 20/08/2020