COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cysylltiadau Cynllunio

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol.

Ffoniwch: 01437 764551

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

SWYDDOGION CYNLLUNIO  

TÎM Y GOGLEDD TÎM Y DE 
Ceri P Jones (Area Team Leader) 
E-bost: ceri.pjones@pembrokeshire.gov.uk

Rachel Elliott
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Sian Husband
E-bost: sian.husband@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Dave Harries
E-bost: david.harries@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk
Emma Gladstone
 E-bost: emma.gladstone@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

 

 Alison Mattson 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2491, adolygwyd 18/08/2020