COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cysylltiadau Cynllunio

Rhybudd Gwasanaethu

Rhoi Rhybudd ar gyfer eiddo y mae Cyngor Sir Penfro yn berchen arno

 

Os yw'ch cais cynllunio yn cynnwys tir sy'n berchen i Cyngor Sir Penfro, naill ai fel rhan o'r datblygiad neu er mwyn cael mynediad i'r datblygiad, yna'n gyfreithiol rhaid i chi hysbysu'r Cyngor. Dylid danfon  hysbysiadau at:


Rheolwr Gwasanaethau Eiddo
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: propertyenquiries@pembrokeshire.gov.uk
01437 775875

Nodwch os gwelwch yn dda, os bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi, bydd dal yn rhaid i chi gael caniatâd ffurfiol gan y Rheolwr Gwasanaethau Eiddo naill ai er mwyn defnyddio tir y Cyngor fel rhan o'r datblygiad neu ar gyfer cael hawl tramwy dros dir y cyngor er mwyn cael mynediad i'ch datblygiad.  

ID: 2482, adolygwyd 19/03/2019