COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Damweiniau a'r gofyniad i gofnodi o dan RIDDOR

Beth yw RIDDOR?

Mae RIDDOR yn sefyll am Reoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 2013 (yn agor ffenestr newydd)

Mae RIDDOR yn mynnu bod rhaid hysbysu'r awdurdod gorfodi priodol ynghylch damweiniau cysylltiedig â gwaith a allai beri anaf adroddadwy. 

ID: 1504, adolygwyd 23/08/2017