COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Damweiniau a'r gofyniad i gofnodi o dan RIDDOR

Pa gofnodion ydw i'n gorfod eu cadw?

Mae'n rhaid i chi gadw cofnod o unrhyw anaf, clefyd neu ddigwyddiad peryglus adroddadwy.  Gallwch argraffu ac/neu gadw copi o'r ffurflen ar-lein.  Os na fyddwch yn cadw copi o'r ffurflen ar-lein bydd rhaid i'ch cofnodion gynnwys dyddiad a dull yr adroddiad, amser a lle'r digwyddiad, manylion personol y rhai oedd ynghlwm; a disgrifiad byr o natur y digwyddiad neu'r clefyd.

ID: 1507, adolygwyd 23/08/2017