COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygiad Plentyn

Datblygiad y Plentyn

Fe fydd llawer o gerrig milltir yn natblygiad eich plentyn ac mae pob baban / plentyn yn datblygu ar wahanol gyflymder - fe all y dolenni canlynol eich tywys drwy’r lliaws newidiadau sy’n digwydd rhwng genedigaeth a blaenlencyndod ac esbonio sut allwch gynorthwyo datblygiad eich plentyn.

ID: 1729, adolygwyd 21/11/2018