COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Datblygu Priffyrdd

Cofnodion Priffyrdd

Er mwyn cadarnhau statws a mesur ffyrdd/ymylon ayyb... o fewn Sir Benfro. Gall ein Swyddog Cofnodion Priffyrdd ddarparu manylion ar gais.

Gwasanaeth Chwilio Priffyrdd Lleol

ID: 5710, adolygwyd 11/10/2019