COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygu Priffyrdd

Datblygu Priffyrdd

Fel yr Awdurdod Priffyrdd, gall ein Swyddogion arbenigol ddarparu ystod eang o gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio er mwyn helpu aelodau'r cyhoedd a datblygwyr sy'n paratoi i gyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Penfro. 

ID: 5621, adolygwyd 11/10/2019