COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Datblygu Priffyrdd

Drwydded i osod, cadw a chynnal a chadw cyfarpar ar stryd

Nodyn: Ni ellir gwneud unrhyw waith nes bod yr ymgeisydd wedi derbyn caniatâd yr Awdurdod Priffyrdd

Cais am drwydded i osod, cadw a chynnal a chadw cyfarpar ar stryd (o dan Adran 50 ac Atodlen 3 Deddf ffyrdd newydd a Gwaith Stryd 1991)

Gwybodaeth SWL

Rhestr o Gontractwyr ar gyfer trwydded SWL

ID: 8079, adolygwyd 02/09/2021