COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dechrau’n Deg

Cymorth Rhianta

Mae cymorth rhianta yn hawl penodol o fewn Dechrau'n Deg.

Bydd yr holl rieni/gofalwyr sy'n byw mewn dalgylch yn cael cynnig cymorth rhianta.  

Mae hyn yn cynnwys grwpiau rhianta a chymorth 1:1 yn y cartref.

Am fwy o wybodaeth 

Dechrau'n Deg ar 01437 770004 

ID: 1848, adolygwyd 06/10/2021