COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn arolygu ein gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys gwasanaethau ar gyfer plant anabl a phlant sydd wedi cael profiad o ofal – hoffai glywed eich barn. Osydych yn rhiant neu'n ofalwr plentyn anabl, neu'n rhywun sy'n defnyddio ein gwasanaethau cymdeithasol, cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan

Arolwg i'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol

Arolwg i rieni/gofalwyr plant anabl sy'n defnyddio gwasanaethau

Fel arall, gallwch ffonio AGC ar 0300 7900 126 i gael copi caled.

Mae gennych hyd at 2 Hydref i gyflwyno eich adborth.

ID: 6916, adolygwyd 10/09/2020