COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Deddf Hapchwarae 2005

Polisi Gamblo 2019

Mae Cyngor Sir Benfro wedi cyhoeddi Datganiad o Bolisi Trwyddedu o dan Ddeddf Gamblo 2005.

Datganiad Polisi Trwyddedu - Deddf Gamblo 2005 Ionawr 2019

Mae'r datganiad yn amlinellu sut rydym yn bwriadu hyrwyddo amcanion trwyddedu'r Ddeddf Gamblo 2005 yn ogystal â'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan fangreoedd trwyddedig.

I gael rhagor o wybodaeth am y Datganiad neu Ddeddf Gamblo 2005, ffoniwch y tîm Drwyddedu ar 01437 764551 neu e-bostiwch licensing@pembrokeshire.gov.uk

Newidiadau i'r Polisi

Cymeradwywyd Datganiad o Bolisi Gamblo 2019 diwygiedig yr awdurdod lleol yng nghyfarfod y Cyngor ar 20 Rhagfyr 2018 a bydd yn dod i rym ar 31 Ionawr 2019.

ID: 2081, adolygwyd 29/05/2019