COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Gwasanaethau Llyfrgell

Wyddech chi eich bod chi, fel aelod o Lyfrgell Sir Benfro, yn gallu cael mynediad i ystod o safleoedd e-fenthyca ac ymchwilio am ddim, a llawer ohonynt 24 awr y dydd a 7 diwrnod yr wythnos, o gysur eich cartref?

Gallwch fenthyca e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar a e-Gylchgronau; cael mynediad i adnoddau dysgu hwyliog i blant a paratoi ar gyfer eich prawf gyrru.

Yn ogystal, fel aelod o Lyfrgelloedd Sir Benfro, rydych chi'n cael mynediad i ddewis llawn o bapurau newydd ar lein, adnoddau cyfeirio, cyfnodolion a chyhoeddiadau eraill ar lein drwy gyfrwng Gwasanaeth Adnoddau Ar Lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hefyd...

Hefyd yn ein Canghennau Llyfrgell ceir mynediad Ancestry.com** er mwyn eich helpu gydag ymchwil leol ac ymchwil i'ch achau, yn ogystal ag Access2Research sy'n rhoi mynediad i chi i ystod o ymchwil, cyfnodolion a chylchgronau academaidd. 

**Mwynhewch fynediad AM DDIM i fersiwn llyfrgell Ancestry gartref, am gyfnod cyfyngedig diolch i ProQuest!Os ydych chi wastad wedi bod eisiau ymchwilio eich coeden deuluol, ni fu erioed amser gwell!

 

ID: 262, adolygwyd 02/08/2021