COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell

Gwirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol

Cymorth gyda Chyfrifiadura

Bydd ein Gwirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth gyfeillgar ar ystod amrywiol o bynciau. Gallant eich helpu i osod i fyny eich iPad neu lechen ddigidol Android newydd; cael mynediad i gyfrif e-bost a'i gael i weithio yr un peth ar sawl dyfais; rheoli eich lluniau digidol ac ati.

  •  Llyfrgell Dinbych-y-pysgod - bob bore Llun 10am – 1pm
  •  Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau - Bob dydd Mercher 2pm – 4pm 
  •  Llyfrgell Abergwaun - bob yn ail ddydd Mercher 2pm – 4pm
  •  Llyfrgell Doc Penfro - Bob dydd Mercher 10am – 12pm
  •  Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot - Dydd Mawrth cyntaf y mis 10am – 1pm

(Gellir cadw lle yn Llyfrgelloedd Abergwaun a Hwlffordd)

Recriwtio Gwirfoddolwyr
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm o Wirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol, ac yr hoffech wybod rhagor, cysylltwch â Laura Evans os gwelwch yn dda, ar laura.evans@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 261, adolygwyd 19/04/2018