COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dewis gwasanaethau gofal cartref

Cymdeithasau cyflogwyr

Mae rhai sefydliadau gofal cartref yn perthyn i gymdeithasau lleol neu genedlaethol. I gael manylion am eu safonau / codau ymarfer cysylltwch â:

Gofal Cymdeithasol Cymru

South Gate House,

Wood Street,

Caerdydd

CF10 1EW


Ffôn: 0300 30 33 444 

E-bost:gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

ID: 2150, adolygwyd 09/09/2021