COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dewis gwasanaethau gofal cartref

Safonau gofal

Pwy sy’n pennu’r safonau ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gofal yn y cartref?
Mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n darparu gwasanaethau gofal personol neu ofal nyrsio i bobl yn eu cartref eu hunain fod wedi eu cofrestru a chael eu harolygu er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni safonau gofal cenedlaethol.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) sy’n gyfrifol am gofrestru ac arolygu Asiantaethau Gofal Cartref (sy’n cynnig gofal personol) ac Asiantaethau Nyrsio (sy’n cynnig gofal gan nyrsys cymwysedig). Ar ôl iddynt gael eu cofrestru bydd asiantaethau’n cael eu harolygu o leiaf unwaith y flyddyn er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a bennwyd gan y llywodraeth. Gallwch ddarllen adroddiadau arolygu ar wefan AGGCC www.cssiw.org.uk

ID: 2149, adolygwyd 23/01/2018