COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Cwestiynau Allweddol

  • Ydych chi wedi penderfynu pwy fydd yn eich helpu chi â'ch dyletswyddau?
  • A oes dealltwriaeth glir o fewn y tîm trefnu pwy fydd yn gyfrifol am faterion diogelwch?
  • Ydych chi wedi asesu risg eich digwyddiad ac wedi paratoi cynllun rheoli / cynllun rheoli digwyddiad?
  • Ydych chi wedi casglu ac asesu gwybodaeth berthnasol i'ch helpu i benderfynu a ydych chi wedi dewis contractwyr addas a chymwys?

 Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4772, adolygwyd 14/02/2020