COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Diogelwch Tan

Mae angen i chi wneud yn siŵr, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r asesiad, eich bod yn cymryd mesurau diogelwch tân digonol a phriodol i leihau'r perygl o anaf neu golli bywyd os bydd tân. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Hyfforddiant ar gyfer personél perthnasol
  • Dull o ganu larwm rhag ofn tân
  • Gweithdrefn gwacáu
  • Mynediad i wasanaethau brys
  • Arwyddion a goleuadau argyfwng
  • Llwybrau dianc ac allanfeydd tân addas
  • Darparu offer diffodd tân addas
  • Mesurau i reoli peryglon megis coginio, eitemau trydanol, silindrau nwy, eitemau llosgadwy a llosgi bwriadol

 

Dylai eich asesiad risg tân fod yn seiliedig ar ddogfen Ganllaw Llywodraeth EM:  Asesiad Risg Diogelwch Tân, Digwyddiadau Awyr Agored a Lleoliadau

ID: 4784, adolygwyd 14/02/2020