COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Diogelwch Trydanol

Rhaid i drefnwyr digwyddiadau, contractwyr ac eraill sy'n defnyddio offer trydanol wneud popeth sy'n rhesymol ymarferol i sicrhau bod gosodiadau ac offer trydanol mewn digwyddiad yn cael eu dewis, eu gosod a'u cynnal yn briodol fel nad ydynt yn achosi marwolaeth neu anaf.

Rhaid i drydanwr cymwys osod cyflenwadau trydanol. Mae angen i'ch contractwr sicrhau bod:

  • diogelwch yn erbyn sioc drydan yn cael ei leihau trwy osod RCD (Dyfais Cerrynt Gweddilliol) os caiff cyflenwadau eu tynnu o drydan prif bibell 240 folt
  • offer awyr agored yn ddiddos rhag y tywydd i'r safon briodol.
  • ceblau yn cael eu gosod i leihau perygl baglu a difrod mecanyddol posibl

Dylid cael tystysgrif gan y contractwyr fel cofnod bod y gwaith trydanol wedi'i osod yn ddiogel.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive 

ID: 4783, adolygwyd 14/02/2020