COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Iechyd a Diogelwch

Effeithiau arbennig mewn digwyddiadau

  • mwg
  • tân gwyllt
  • coelcerth
  • goleuadau strôb

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive  

ID: 4785, adolygwyd 14/02/2020