COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Iechyd a Diogelwch

Ffeiriau / teganau gwynt

Canllawiau Iechyd a Diogelwch ar gyfer ffeiriau

Dylai gweithredwyr teganau gwynt gael eu cyfarpar wedi’i archwilio o dan gynllun archwilio PIPA neu ADIPS a dylid darparu tystysgrifau diogelwch fel tystiolaeth o hyn. 

Am ganllawiau ar ddefnyddio offer chwarae gwynt mewn digwyddiadau gweler: Health and Safety Executive 

ID: 4787, adolygwyd 14/02/2020