COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Lles gweithwyr

Cyfleusterau lles yw'r rhai sy'n angenrheidiol er lles eich staff megis:

  • cyfleusterau ymolchi
  • toiled
  • gorffwys a newid
  • rhywle glân i fwyta ac yfed yn ystod egwyliau

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4788, adolygwyd 14/02/2020