COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Swn

Dylai amlygiad y gynulleidfa i lefel sain gael ei gyfyngu i LAeq Digwyddiad o ddim mwy na 107 dB neu lefelau pwysedd sain gyda phwysoliad C ar y mwyaf o ddim mwy na 140 dB.

Lle bo'n ymarferol, ni ddylid caniatáu i'r gynulleidfa fod o fewn 3m i unrhyw uchelseinydd. Gellir cyflawni hyn trwy ddefnyddio rhwystrau diogelwch cymeradwy a stiwardiaid pwrpasol, yn gwisgo amddiffyniad priodol ar gyfer clyw.

Ystyrir niwsans sŵn i gymdogion yn yr adran Rheoli Llygredd. 

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

Niwsans Swn

ID: 4786, adolygwyd 14/02/2020