COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Syrthio o Uchder

Rhaid i chi sicrhau bod y risgiau o weithio ar uchder yn cael eu hasesu a bod offer gwaith priodol yn cael ei ddewis a'i ddefnyddio.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive  

ID: 4781, adolygwyd 14/02/2020