COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Iechyd a Diogelwch

Syrthio o Uchder

Rhaid i chi sicrhau bod y risgiau o weithio ar uchder yn cael eu hasesu a bod offer gwaith priodol yn cael ei ddewis a'i ddefnyddio.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive  

ID: 4781, adolygwyd 14/02/2020