COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Trafnidiaeth

Paratowch gynllun rheoli traffig sy'n ymdrin â'r risg o symud cerbydau ar y safle ac oddi arno.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive 

ID: 4780, adolygwyd 29/06/2021