COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Trin gwastraff

Mae trefnwyr digwyddiadau a / neu gontractwyr yn gyfrifol am asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â storio, trin neu ddefnyddio gwastraff a gweithredu mesurau rheoli effeithiol i osgoi neu reoli'r risgiau hyn.

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4789, adolygwyd 14/02/2020