COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd a Diogelwch

Y Lleoliad a Dylunior Safle

Unwaith y bydd amlinelliad sylfaenol y safle wedi ei bennu, dylech baratoi cynllun cyfeiriedig, sy'n nodi'n glir lle bydd y strwythurau, cyfleusterau, llinellau ffensio, mynedfeydd ac allanfeydd ac ati.  Bydd y cynllun lleoliad / safle yn eich helpu chi a'ch contractwyr wrth adeiladu'r safle. Bydd hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer gwasanaethau sy'n gweithredu yn ystod y digwyddiad, ee stiwardiaid.

 

Am ganllawiau llawn a chynhwysfawr: Health and Safety Executive

ID: 4775, adolygwyd 14/02/2020