COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dinbych-y-Pysgod i Gerddwyr

Parth Cerddwyr Dinbych-Y-Pysgod

Pob haf mae canol Dinbych-y-pysgod yn barth rhydd o gerbydau’n bennaf.

Mae’r Dref Gaerog ar gyfer cerddwyr yn unig rhwng 11am – 5.30pm bob dydd o’r Dydd Llun cyntaf ym mis Gorffennaf i’r ail ddydd Gwener ym mis Medi.

Bydd y cynllun yn gweithredu’n union fel y gwnaeth mewn blynyddoedd blaenorol gyda chyfyngiad ar symudiadau traffig o fewn parthau dwyreiniol, gorllewinol a chreiddiol y Dref Gaerog.

 

Ceisiadau am Hawlenni Mynediad

 

Mae’r ffordd y caiff ffurflenni gwneud cais am hawlen eu gweinyddu wedi newid a chânt eu cyflwyno ar-lein bellach. Mae’r ddolen i wneud cais am hawlen Ddwyreiniol, Orllewinol a Chreiddiol i’w gweld uchod. Dylid eu llenwi a’u dychwelyd i’w gweinydd. Fe gaiff yr hawlenni perthnasol eu postio’n ôl rhyw 7-10 diwrnod cyn dechrau’r cynllun.

Mae nodiadau esboniadol yn egluro beth yw ‘taith oddefedig’ a chynllun yn dangos y tri pharth i’w cael hefyd drwy’r dolenni isod.

Sylwch: os ydych yn meddu ar drwydded Aur Harbwr neu drwydded Parcio Arian ar gyfer y cynlluniau parcio i breswylwyr yn Lower Frog Street, St Julians Terrace, Ardal yr Harbwr neu Paragon, nid oes gofyniad i wneud cais am hawlen mynediad gan fod eich hawlen yn ddilys ar gyfer mynediad i'r Dref Gaerog yn ystod oriau'r cynllun.

Dolenni

Nodiadau Cyfarwyddyd

Cynllun Tref

Rhagor o Wybodaeth

Os oes angen newid dyddiadau dechrau a darfod y cynllun uchod oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 presennol, ac yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, yna byddwch yn cael clywed.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tenby.pedestrian@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 764551. 

 

 

ID: 6388, revised 12/05/2021