COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Plant

Adolygu Ymarfer Plant

Disodlwyd Adolygiadau Achosion Difrifol gan Adolygiadau Arfer Plant ym mis Ionawr 2013 dan y canllaw deddfwriaethol newydd: Canllawiau Amddiffyn Plant yng Nghymru ar gyfer Trefniadau Adolygiadau Arfer Plant gan Aml-Asiantaethau.

Mae'r canllaw yn disodli Pennod 10: Adolygiadau Achosion Difrifol mewn Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004.

Diweddarwyd y canllaw Adolygiad Arfer Plant ar ôl cyhoeddi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac fe'i disgrifir yn rhan 2 y Ddeddf hon dan Gweithio gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl Cyfrol 2 - Adroddiadau Arfer Plant. 

Cyhoeddir Adolygiadau Arfer Plant am gyfnod o 12 wythnos, a gellir gofyn amdanynt ar ôl hynny.

Ar ôl rhanbartholi'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant yng Nghymru yn 2014, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae Adolygiadau Arfer Plant bellach yn cael eu cwblhau dan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR). Cyhoeddir yr Adolygiadau Arfer Plant wedi'u cwblhau ar wefan CYSUR 

Gellir gofyn am Adolygiadau Achosion Difrifol Sir Benfro a gyhoeddwyd yn flaenorol gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR).

 

ID: 2270, revised 24/01/2018