COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch a Safonau Bwyd

Gwaith Addysgol a Hyrwyddo Diogelwch Bwyd

Cynhelir amrywiaeth o weithgareddau gyda'r nod o hybu gwybodaeth a dealltwriaeth o hylendid bwyd a safonau yn Sir Benfro:

  • Fe wnaeth y Tîm Bwyd, gyda chefnogaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd, osod arddangosfa ryngweithiol a chynnal cwis yn nigwyddiad y Criw Craff, a gynhaliwyd ar gae sioe Llwyn Helyg yn ystod mis Hydref. Bydd dros 1200 o blant ysgolion cynradd yn mynychu'r digwyddiad fel rheol. Mae'r neges a gyflwynir yn canolbwyntio ar ddiogelwch bwyd yn y cartref ac ar atal gwenwyn bwyd.
  • Bydd y Tîm Bwyd hefyd yn cymryd rhan yn yr Wythnos Ddiogelwch Bwyd sy'n cael ei chynnal ym mis Mehefin.
  • Yn fwy cyffredinol, mae'r Tîm Bwyd yn darparu gwybodaeth trwy'r adran o'n gwefan sy'n darparu Gwybodaeth Bwyd a Diogelwch i fusnesau trwy'r ddolen ganlynol: Pecyn Busnes Newydd (agorn ffenestr newydd)

Rydym hefyd yn cynllunio swp-lythyrau i sectorau penodol o'r gymuned fusnes.

ID: 1605, adolygwyd 23/11/2017