COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch a Safonau Bwyd

Rhybuddion Bwyd

Beth yw Rhybuddion Bwyd?

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi Rhybuddion Bwyd (yr arferid eu galw'n Rhybuddion Peryglon Bwyd) pan ydynt yn gwybod neu'n amau bod problemau diogelwch gyda math arbennig o fwyd.  

Defnyddir y rhybuddion i roi gwybod i awdurdodau lleol a defnyddwyr am y pryderon am ddiogelwch ac weithiau maent yn rhoi manylion camau penodol y mae'n rhaid eu dilyn, fel arfer tynnu neu alw cynnyrch yn ôl gan weithgynhyrchydd, adwerthwr neu ddosbarthwr. 

Cyhoeddir Rhybuddion Bwyd mewn nifer o gategorïau:

  • Rhybudd Bwyd - Angen Gweithredu,
  • Hysbysiadau Gwybodaeth Rhybudd Bwyd,
  • Hysbysiadau Gwybodaeth Galw Cynnyrch yn Ôl a
  • Rhybuddion Alergedd.

Gall rhybuddion gynnwys camau penodol y mae angen eu cymryd i sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu hamddiffyn rhag unrhyw risgiau a achosir gan y bwyd sy'n destun y rhybudd.

Anfonir copïau o Rybuddion Bwyd hefyd at Ymgynghorwyr ym maes Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy, Swyddogion Safonau Masnachu a sefydliadau'r fasnach fwyd, i ddod â materion bwyd cyfredol i'w sylw.   

Mae modd gweld rhestr o Rybuddion diweddar ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd trwy glicio ar y ddolen isod. 

https://www.food.gov.uk/enforcement/alerts

ID: 1604, adolygwyd 23/11/2017