COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Diogelwch Plant mewn Ceir

Mae’n hanfodol bod rhieni’n sicrhau bod plant yn cael eu gosodwyd yn ddiogel mewn seddau plant neu wregysau diogelwch ar bob taith.

Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod plant yn ddiogel mewn gwregys wrth deithio mewn car a bod plant dan ddeuddeg oed neu dan 135cm o daldra’n defnyddio’r ataliad plentyn cywir.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn:

Seddau plant mewn ceir: y gyfraith

ROSPA - Seddau Plant mewn Ceir

I weld a oes gennych y sedd plentyn gywir ymwelwch â Good Egg Safety

Rydym yn cynnig gwasanaeth AM DDIM i weld:

  • Bod y sedd yn addas i’r cerbyd
  • Bod y sedd wedi’i gosod yn ddiogel yn y cerbyd
  • Bod y sedd yn briodol i’ch plentyn

Byddwn yn dangos sut i osod sedd eich plentyn yn eich cerbyd yn ddiogel, ac yn rhoi arweiniad trylwyr i chi ar seddau plant mewn ceir gyda chyngor ar ba sedd sy’n addas i’ch plentyn a’r materion cyfreithiol.

Cofiwch ein ffonio ar 01437 775144 neu e-bostio road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1685, adolygwyd 21/08/2017