COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Gyrru am Oes - Cwrs Gloywi Gyrwyr Hŷn

Fe all modurwyr profiadol 65 oed a hŷn loywi eu sgiliau gyrru ar gwrs gloywi undydd am ddim.

Bwriadu Gyrru am Oes yw rhoi’r diweddaraf at ei gilydd ar bob agwedd ar yrru’n ddiogel i yrwyr profiadol sy’n gyrru’n rheolaidd.

Caiff y diwrnod ei rannu’n ddwy ran, y rhan gyntaf yn sesiwn theori yn y dosbarth cyn cael cinio ysgafn a sesiwn ymarferol gyda hyfforddwr gyrru cymeradwy.

Mae’r sesiwn theori’n cwmpasu pynciau fel:

  • Rheolau’r Ffordd Fawr
  • Mannau peryglus (cyffyrdd a chylchfannau)
  • Materion iechyd a symudedd
  • Gyrru tymhorol
  • Arwyddion ffordd
  • Gyrru amddiffynnol / ymwybyddiaeth o berygl
  • Hysbysrwydd y DVLA a thrwydded yrru

Mae’r sesiwn ymarferol yn golygu rhannu cerbyd yr hyfforddwyr gydag ymgeisydd arall ac mae'n cynnwys agweddau ar yrru y maent am eu hadfywio, fel parcio cyfochrog neu gylchfannau a thechnegau cyffredinol gyrru’n ddiogelach.

“Mae’r ymateb a gawn yn dangos bod gyrwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs yn fwy ymwybodol a llygadog (hunan-hysbysu) ar amgylchedd y ffordd ac yn fwy parod i ddelio â pheryglon a gwahanol sefyllfaoedd gyrru” Kirstie - Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd

I gael rhagor o wybodaeth am y Cwrs Gyrru am Oes neu i gadw lle, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ar 01437 775144 neu e-bostio road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1665, adolygwyd 14/08/2017