COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 1

Lefel 1 yw dysgu rheoli beic oddi ar y ffordd.

Trwy gwblhau Lefel 1, gallwch ddangos bod gennych y sgiliau i reidio lle nad oes unrhyw geir a’ch bod yn barod i ddechrau eich hyfforddiant ffordd.

Technegau a sgiliau Lefel 1

  • Mynd ar gefn a dod oddi ar
  • Cychwyn a stopio
  • Aros i fyny heb siglo
  • Pedlo
  • Llywio a dal i symud ymlaen
  • Beicio ag un llaw / arwyddion
  • Edrych yn ôl
  • Defnyddio gêrs
ID: 1586, adolygwyd 14/08/2017