COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 2

Lefel 2 yw dechrau gyda thraffig go iawn, ond cadw at ffyrdd distaw.

Trwy gwblhau Lefel 2 gallwch ddangos bod gennych y sgiliau deithio’n ddiogel ar ffyrdd distaw a lonydd beicio, efallai i’r ysgol.

Technegau a sgiliau Lefel 2

  • Theori beicio ar y ffordd
  • Mynd ar gefn a dod oddi ar y beic a chychwyn
  • Stopio
  • Defnyddio gêrs
  • Beicio ag un llaw / arwyddion
  • Edrych yn ôl
  • Troi i’r dde, i’r chwith a goddiweddyd cerbydau a barciwyd ar amrywiaeth o ffyrdd distaw
  • Defnyddio cyfleusterau beicio
ID: 1587, adolygwyd 14/08/2017