COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 3

Lefel 3 yw symud i ffyrdd prysur a nodweddion ffyrdd uwch.

Mae fel gwersi gyrru car neu feic modur ac, unwaith y byddwch wedi’i wneud, dylech allu beicio’n ddiogel yn y rhan fwyaf o fannau, yn bendant ar ôl ymarfer rhywfaint. Fel arfer, byddwch yn gwneud hyn unwaith y byddwch wedi dechrau ysgol uwchradd.

Technegau a Sgiliau Lefel 3

 • Theori ar y ffordd fel lefel 2 gyda theori ychwanegol fel bo angen i gynorthwyo’r gwaith mwy datblygedig sy’n cael ei wneud ar y ffordd
 • Y beic fel cerbyd
 • Lleoli a sylwi
 • Sgiliau lefelau 1 a 2
 • Ffyrdd prysurach
 • Troadau, ffyrdd a chyffyrdd cymhleth
 • Cylchfannau
 • Cyffyrdd dan reolaeth goleuadau traffig
 • Ymdoddi
 • Defnyddio cyfleusterau beicio
 • Gwahanol fathau o feiciau a’u diben
 • Cadw beic yn addas i’r ffordd fawr
 • Dillad ar gyfer beicio
 • Ategolion perthnasol

Erthyglau Cysylltiedig

Sustrans: https://www.sustrans.org.uk/

CTC:  https://www.ctc.org.uk

ID: 1588, adolygwyd 14/08/2017