COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Pass Plus Cymru

Llongyfarchiadau os ydych newydd lwyddo eich prawf…. Wyddech chi fod hyfforddiant pellach ar gael?

Fe all Pass Plus Cymru roi profiad ymarferol o draffyrdd, ffyrdd deuol ac amgylchedd trefol prysur i chi - hyfforddiant hanfodol dan amgylchiadau nad ydynt i’w cael yn Sir Benfro.

Mae Pass Plus Cymru’n anelu at yrwyr ifanc (17-25) sydd newydd lwyddo eu prawf. Ei nod yw helpu gyrwyr sydd newydd gymhwyso wella sgiliau gyrru, cael profiad ychwanegol, ac efallai gael gostyngiad ar eu hyswiriant car.

Beth sydd dan sylw?

Mae’r cwrs yn gofyn bod gyrwyr ifanc yn mynychu tiwtorial rhyngweithiol dwyawr a hanner yn:

Gorsaf Dân Hwlffordd, Merlin’s Hill, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1PE

A gyrru am naw awr gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy cofrestredig Pass Plus Cymru.

Mae’r cynllun Pass Plus Cymru’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Cychwyn ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o berygl
  • Symud o gwmpas liw nos
  • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar ffyrdd gwledig
  • Rhagbaratoi – yn union fel yr ydych yn gwneud nawr
  • Hefyd yn cael eu cynnwys mae gyrru amddiffynnol, ymwybyddiaeth o berygl, canolbwyntio, cyflymder, cyffuriau ac yfed a gyrru, agweddau diogel ac ymddygiad.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag un o swyddogion y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd. Fel arall gallwch gadw lle ar gwrs trwy ffonio 0845 050 4255 neu ymweld ag Ffurflen Archebu Pass Plus Cymru

Cysylltiadau defnyddiol

Deadly Mates

ID: 1664, adolygwyd 03/03/2020