COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Ridersafe

Ymgyrch Diogelwch ar y Ffordd yw Ridersafe ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed.

Mae’n cwrs o hyfforddiant theori ac ymarferol a luniwyd yn benodol ar gyfer beicwyr newydd mopedau a beiciau iselnerth 2 olwyn ac fe’i rhannwyd yn dri modiwl.

Mae’r cwrs yn costio £30 i feicwyr sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn Sir Benfro.

I gadw eich lle, cysylltwch â:

Podium Motorcycle Training ar: 07792 858221or e-bost info@podiummct.co.uk

ID: 1678, adolygwyd 27/09/2017