COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Ridersafe -Modiwl 2

Bydd ymgeiswyr yn mynychu cwrs Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol yr Asiantaeth Safonau Gyrru (CBT) ac yn cwblhau pum modiwl hyfforddiant gyda Chorff Hyfforddi Cymeradwy (ATB).

Bydd beicwyr sy’n cyrraedd y safon ofynnol yn cael tystysgrif DL196 sy’n dilysu eu trwydded amodol moped / beic modur ac yn caniatáu iddynt, yn amodol ar gyfyngiadau oed a thrwydded, fynd ar foped neu feic modur hyd at 125cc gyda phlatiau D, heb neb gyda nhw.

Mae’r dystysgrif hon yn ddilys am ddwy flynedd a bydd angen ei hadnewyddu os na cheir trwydded lawn yn rhinwedd llwyddo prawf theori ac ymarferol yn y categori hwn.

ID: 1683, adolygwyd 14/08/2017