COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelwch ar y Ffyrdd

Tudalen gartref Diogelwch ar y Ffyrdd

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymroddi i wneud Sir Benfro’n lle mwy diogel i gerdded, beicio, marchogaeth a gyrru. Felly, pa un ai ydych yn gerddwr, beiciwr, marchog neu yrrwr, rydym yma i helpu. Rydym yn dal i weithio mewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned leol, gydag amrywiaeth o asiantaethau i addysgu a gwella sgiliau holl ddefnyddwyr ffyrdd.

Darganfod y gwasanaethau, hyfforddiant, addysg a rhaglenni ymgyrchoedd diogelwch ar y ffyrdd lleol sy’n cael eu darparu gan y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd a phartneriaid fel Dragon Rider, Pass Plus Cymru, Hyfforddiant Beicio, Kerbcraft, Archwiliadau Diogelwch Seddau Plant, cardiau CRASH Beiciau Modur.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, defnyddiwch ddolenni’r gwefannau neu cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ar 01437 775144, road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 217, adolygwyd 14/08/2017