COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Clybiau cinio

Mae Clybiau Cinio yn Sir Benfro’n cael eu trefnu gan gymunedau lleol neu fudiadau gwirfoddol. Mae llawer o glybiau’n cael cymhorthdal gan y Cyngor Sir. Gall unrhyw un sydd wedi cyrraedd oed ymddeol (60 oed a hŷn) fynychu clwb cinio a hyd yn oed os yw eich gŵr/gwraig/cymar dan 60 gall ddod gyda chi.

Ffoniwch: 01437 764551 i ddod o hyd i’ch clwb cinio lleol.

ID: 2023, adolygwyd 24/08/2021