COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Diogelwch Personol

Lleihau post diangen a galwadau ffôn sy'n niwsans

Er mwyn lleihau’r post diangen sy’n cael ei ddanfon atoch cysylltwch â’r Gwasanaeth Dewis Post. Ffôn 0845 703 4599.

Er mwyn peidio â derbyn taflenni heb gyfeiriad arnynt gan y Post Brenhinolcysylltwch â: Freepost RRBT-ZBXB-TTTS, Royal Mail Door to Door Opt Outs, Kingsmead House, Oxpens Road, Rhydychen, OX1 1RX neu anfonwch e-bost at optout@royalmail.com.

Er mwyn peidio â derbyn galwadau gwerthu diangen ar y ffôn cysylltwch â’r

Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffônar 0845 070 0707. Efallai y bydd yn cymryd ychydig amser i nifer y galwadau leihau. Os byddwch yn dal i gael problem, cysylltwch ag OFCOM ar 020 7981 3040.

Mae’r holl wasanaethau hyn yn ddi-dâl.

ID: 2041, adolygwyd 23/01/2018