COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Eich Iechyd

Mae gofalu amdanoch chi’ch hun yn hanfodol os ydych am gadw’n iach, yn hapus ac yn fwy annibynnol am gyfnod hirach. Mae’r bennod hon yn cynnwys gwybodaeth am wella eich iechyd, gwasanaethau gofal iechyd, iechyd meddwl, a chefnogaeth cymunedol cysylltiedig ag iechyd.   

Mae GIG wedi rhyddhau holiadur asesu arlein (www.addtoyourlife.wales.nhs.uk) sy’n rhoi adborth i helpu i wella eich iechyd a’ch lles, ac mae’n rhoi cyngor ar rwystro salwch ac afiechyd. Dyma rai o brif gynghorion y GIG ar gadw’n iach:

ID: 2091, adolygwyd 23/01/2018