COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Cof

Mae llawer ohonom yn sylwi bod ein cof yn dirywio wrth i ni heneiddio. Mae’n gallu bod yn anodd dweud os yw hyn yn arwydd o gyflwr gwaelodol fel dementia.  

Mae’r term 'dementia' yn disgrifio set o symptomau sy’n cynnwys colli cof, newidiadau mewn hwyliau a phroblemau gyda chyfathrebu ac ymresymu. Mae’r symptomau hyn yn digwydd pan fydd rhai clefydau yn amharu ar yr ymennydd, gan gynnwys Clefyd  Alzheimer a’r niwed a achosir gan gyfres o strociau bach. Mae symptomau dementia yn gallu cynnwys:  

  • Colli cof. Mae hyn yn effeithio’n arbennig ar gof tymor byr, fel anghofio beth ddigwyddodd ynghynt y diwrnod hwnnw, methu cofio sgyrsiau, bod yn ail-adroddus neu anghofio’r ffordd adref. Mae’r cof tymor hir fel rheol yn dal i fod yn eithaf da
  • Newid mewn hwyliau. Mae’n bosibl i bobl â dementia gilio o sefyllfaoedd, ymddangos yn drist, yn ofnus neu’n flin gyda’r hyn sy’n digwydd iddynt  
  • Problemau cyfathrebu. Mae’r rhain yn cynnwys cael trafferth i ganfod y gair cywir am bethau, er enghraifft disgrifio swyddogaeth eitem yn lle ei henwi  

Am gyngor a chymorth:
Cymdeithas Alzheimer, Ystafell 18 Cedar Court, Parc Busnes Haven's Head Aberdaugleddau, SA73 3LS
Ffôn:01646 692329 Helpline: 0300 222 11 22
E-bost:pembrokeshire@alzheimers.org.uk    www.alzheimers.org.uk

Gweler hefyd Galw Iechyd Cymru

ID: 2109, adolygwyd 23/01/2018