COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Cwympo

Mae’r risg o gwympo yn cynyddu gydag oedran. Mae cwympo yn gallu arwain at boen, gofid, anaf, colli hyder – a cholli annibyniaeth. Gallwch wneud llawer o bethau i’ch rhwystro rhag cwympo. Un o’r ffyrdd gorau i aros ar eich traed yw ymarfer yn rheolaidd i sicrhau bod gennych gydbwysedd da a steil cerdded da. Mae ymarferion a gweithgareddau cydbwyso sy’n gwella nerth cyhyrau eich coesau, breichiau, cefn, ysgwyddau a’r frest yn arbennig o ddefnyddiol.   

Os ydych yn cwympo, ewch at eich meddyg teulu. Dywedwch wrtho eich bod wedi cwympo, pryd ddigwyddodd hynny a pham ddigwyddodd hynny. Gofynnwch os allwch chi gael peth help i leihau’r risg o gwympo eto. Gallai nifer o ffactorau fod yn cyfrannu at y broblem – o gyflyrau meddygol i esgidiau anaddas (gweler Cynnal Annibyniaeth am ffyrdd eraill o’ch rhwystro rhag cwympo yn eich cartref).   

Mwy o wybodaeth am eich risg o gwympo a chyngor i’ch rhwystro rhag cwympo:  
Age Cymru www.ageuk.org.uk/health-wellbeing/keeping-fit/falls-prevention

ID: 2096, adolygwyd 23/01/2018