COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Iechyd Rhywiol

Mae ymchwil yn dangos bod pobl hyd at eu hwythdegau yn ymwneud yn fwy helaeth â rhyw y dyddiau hyn, felly mae gwybodaeth a chyngor dibynadwy yn hanfodol bwysig. Mae gan y darparwyr gwybodaeth canlynol ragor o wybodaeth am iechyd rhywiol    :

Mae Age Cymru wedi cyhoeddi canllaw Iechyd Rhywiol i bobl dros 50 sydd i’w weld arlein yn www.ageuk.org.uk/cymru/health--wellbeing/sexual-health neu gallwch ofyn am daflen drwy ffonio 029 2043 1555

Am ragor o wybodaeth:
Galw Iechyd Cymru www.nhs.uk/Livewell/Sexualhealthtopics
FPA (Cymdeithas Cynllunio Teulu) www.fpa.org.uk

ID: 2105, adolygwyd 23/01/2018