COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Gwasanaethau Iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gyfrifol am holl wasanaethau gofal iechyd y GIG yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn darparu ystod o wasanaethau gofal iechyd sylfaenol, eilaidd a chymunedol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, anabledd dysgu a chamddefnyddio sylweddau, mewn ysbytai ac yn y gymuned drwy dimau cymunedol a meddygon teulu wedi eu comisiynu, ac mewn fferyllfeydd, gwasanaethau deintyddol a gwasanaethau optegol.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ceisio darparu gofal iechyd o’r safon uchaf, gan sicrhau’r canlyniadau gorau i’r cleifion mor agos i’r gymuned ag sy’n bosibl. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i ddod o hyd i’r ysbyty neu’r gwasanaethau cymunedol agosaf atoch ewch i’r wefan: www.hywelddahb.wales.nhs.uk  

Mae Pencadlys Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn Merlin’s Court, Winch Lane, Hwlffordd, SA61 1SB. Ffôn 01437 771220 Llun – Gwener 09.00am – 5.00pm.

Chwilio am wasanaethau lleol

ID: 2111, adolygwyd 23/01/2018