COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Strôc

Ymosodiad ar yr ymennydd yw strôc.  Mae’n digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i ran o’r ymennydd yn cael ei dorri i ffwrdd. Mae gwaed yn cludo maetholion hanfodol ac ocsigen i’r ymennydd. Heb waed, mae’n bosibl i gelloedd yr ymennydd gael eu niweidio neu eu dinistrio, ac ni fyddant yn gallu gweithio’n iawn. Mae arwyddion strôc yn sydyn iawn. Mae’r symptomau yn cynnwys:

  • Diffrwythder, gwendid neu barlys ar un ochr o’r corff (braich, coes neu amrant llipa, neu geg yn glafoerio)
  • Lleferydd aneglur neu anhawster i ganfod geiriau neu ddeall lleferydd
  • Golwg niwlog neu golli golwg
  • Dryswch neu ansadrwydd
  • Cur pen sydyn, difrifol

Os ydych yn amau strôc, cofiwch am FAST (Wyneb, Breichiau, Lleferydd, Amser):

  • Gwendid wyneb – ydy’r person yn gallu gwenu? Ydy’r geg neu’r llygad wedi syrthio?  
  • Gwendid breichiau – ydy’r person yn gallu codi’r ddwy fraich?
  • Problemau lleferydd – ydy’r person yn gallu siarad yn eglur a deall beth ydych chi’n ei ddweud?
  • Amser –i alw 999

Mae newidiadau syml i’ch ffordd o fyw yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i’ch risg o gael strôc yn y dyfodol, fel rhoi’r gorau i ysmygu, yfed llai o alcohol, bwyta’n iach a chadw’n egnïol.  

ID: 2102, adolygwyd 23/01/2018