COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eiddo ar Werth

Eiddo ar Werth

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

DAN GYNNIG

CYN LYFRGELL NEYLAND, NEYLAND SA73 1SH

Eiddo sengl unllawr modern sylweddol sy'n dod i gyfanswm o 2,950 troedfedd sgwâr o arwynebedd allanol gros - wedi'i adeiladu'n bwrpasol fel Llyfrgell ond sydd â photensial masnachol ac ailddatblygu amrywiol - yn amodol ar ganiatâd.
AR WERTH

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lystep.

ID: 1427, revised 08/07/2020